Bảng giá xe Toyota tại Toyota Bắc Ninh

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Innova 2.0E

750 triệu

Innova 2.0G

865 triệu

Innova Venturer

879 triệu

Innova 2.0V

989 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Camry 2.0G

1.029 triệu

Camry 2.5Q

1.235 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

Wigo G 1.2AT

385 triệu

Wigo G 1.2 MT

352 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Rush S 1.5AT

634 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Avanza 1.5AT

612 triệu

Avanza 1.3MT

544 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Fortuner 2.4   4x2 MT

995 triệu

Fortuner 2.4   4x2 AT

1.080 triệu

Fortuner 2.4   4x2 AT LEGENDER

1.195 triệu

Fortuner 2.8   4x4 AT

1.388 triệu

Fortuner 2.8   4x4 AT LEGENDER

1.426 triệu

Fortuner 2.7   4x2 AT

1.130 triệu

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA COROLLA ALTIS

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Corolla Altis 1.8G (CVT)

763 triệu

Corolla Altis 1.8E (CVT)

733 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA VIOS

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT
Toyota Vios 1.5E MT 478 triệu
Toyota Vios 1.5 E CVT 531 triệu
Toyota Vios 1.5G CVT 581 Triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA YARIS

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Yaris G CVT

668 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Land Cruiser Prado TX-L

2.379 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA LAND CRUISER

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Land Cruiser VX

4.060 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA HILUX

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Hilux 2.4E 4x2 MT

628 triệu

Hilux 2.4E 4x2 AT

674 triệu

Hilux 2.4G 4x4 MT

799 triệu

Hilux 2.8G 4x4 AT

913 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết


 

TOYOTA HIACE

 

MẪU XE GIÁ NIÊM YẾT

Hiace Động cơ dầu

1.179 triệu

 

* Giá trên là giá niêm yết, chưa bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, bảo hiểm. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0986 61 63 97 để nhận báo giá chi tiết

Top

   (0)