Thủ tục cho vay mua xe ô tổ trả góp năm 2021| Lãi suất cho vay tại các ngân hàng 2022

Cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng về việc mua xe ô tô phục vụ mục đích tiêu dùng hoặc kinh doanh.

 

1) Lợi ích và đặc điểm

KIA  Thủ tục vay đơn giản, thuận tiện.

KIA  Lãi tính trên dư nợ giảm dần.

KIA  Ưu đãi lãi suất và các khoản phí liên quan theo các chương trình ưu đãi của ngân hàng trong từng thời kỳ.

KIA  Mức cho vay cao (tối đa 80-90% giá trị xe mua)

KIA  Thời hạn cho vay tối đa lên tới 8 năm.

 

Lợi ích & ưu điểm khi mua xe ô tô trả góp qua ngân hàng

2) Điều kiện vay vốn

KIA  Khách hàng cá nhân/hộ gia đình người Việt Nam, cá nhân người nước ngoài.

KIA Khách hàng cơ quan/doanh nghiệp hợp pháp

KIA Có thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ.

Các khoản điều kiện vay vốn khi mua xe ô tô trả góp tại các ngân hàng hiện nay

3) Tài sản bảo đảm

KIA Tài sản bảo đảm là chính xe ô tô vay mua.

KIA Tài sản khác thuộc sở hữu của khách hàng/bên thứ ba.

KIA Kết hợp hai hình thức bảo đảm trên.

Tài sản đảm bảo khi vay mua ô tô trả góp tại các ngân hàng hiện nay

4) Hồ sơ vay vốn

KIA Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu)

KIA CMND/Hộ chiếu/ và Hộ khẩu thường trú/tạm trú

KIA Tài liệu liên quan đến ô tô vay mua: Hợp đồng mua bán, Hóa đơn,…

KIA Các giấy tờ liên quan (nếu có).

Tư vấn trả góp tối ưu theo nhu cầu tài chính

Liên hệ: 0986 61 63 97

 

 

 

Top

   (0)